اندیشگاه آتی‌نگار

تهیه نیمرخ اجتماعی و فرهنگی محلات مناطق ۲۲ گانه شهر تهران

در طرح تهیه نیمرخ محلات اجتماعی و فرهنگی، نیمرخ یا اطلاعات ضروری و پایه اجتماعی و فرهنگی محلات تهران (شامل ۳۷۵محله) که برای برنامه‌ریزی موثر محلی مورد نیاز است، جمع‌آوری شد. در این طرح گروه مطالعات اجتماعی اندیشگاه آتی‌نگار نخست مسوولیت طراحی مدل و تهیه دستورالعمل اجرایی و سپس نظارت اجرایی بر طرح را بر عهده داشت. فاز اجرایی پروژه با حضور ۲۲ مجری برای ۲۲ منطقه تهران، انجام و با نظارت آتی‌نگار به پایان رسید. کتابی از خروجی‌های این طرح در دست چاپ است.

خروجی‌های این طرح عبارت‌اند از:

 • مدل نیمرخ اجتماعی و فرهنگی و دستورالعمل کامل اجرای طرح
 • اطلاعات محلات مناطق ۲۲ گانه در پنج حوزه زیر:
  1. اطلاعات جغرافیایی محلات
  2. نیمرخ تاریخی محلات
  3. اطلاعات پایه جمعیت شناختی محلات
  4. اماکن و مراکز اجتماعی و فرهنگی محلات (۱۱ زیرگروه اصلی و ۶۷ زیرگروه فرعی)
  5. افراد و گروه‌های دارای ضریب اثربخشی در محلات (افراد و گروه‌های ذی‌نفوذ)

کارفرما: دفتر مطالعات معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

مدت زمان اجرا: ۶ ماه