اندیشگاه آتی‌نگار

خدمات

سناریونویسی

با چه آینده هایی مواجه خواهیم گشت ؟ آیا حوادث آینده مارا شگفت زده خواهند نمود؟ آیا آمادگی رویارویی با رخدادهای آینده را داریم؟ آیا میتوان عدم قطعیت های آینده را مدیریت نمود؟ سناریو نویسی ابزاری برای دستیابی به ادراکی ساختار یافته پیرامون شرایط محیطی در آینده های بدیل است، به گونه ای که دارای سازگاری درونی و محتوایی بوده و سازمان ها، نهادها و شرکت ها را برای رویارویی با عدم قطعیت ها، تهدیدها، فرصت ها و شگفتی های آینده آماده کند. سناریوها پیش بینی آینده نیستند بلکه بعد و عمق اندیشه ما را درباره تغییرات قابل وقوع در آینده گسترش داده و در نتیجه امکان توزین و سنجش دقیق انتخاب هایمان در اتخاذ تصمیمات استراتژیک بلند مدت و کوتاه مدت را فراهم می کنند.

ره‌نگاشت

ره‌نگاشت که در بعضی منابع آن‌را نقشه‌ی راه نیز می‌نامند، به مثابه‌ی نقشه‌ی جامعی از ارتباطات ، فعالیت‌ها، منابع، توان‌مندی‌ها و شایستگی‌ها شرکت‌، سازمان، بخش یا کشور در راستای حصول به اهداف مورد نظر است. یک ره‌نگاشت متشکل از ابعاد فضایی و زمانی است. بعنوان مثال رهنگاشت در حوزه علم و تکنولوژی در بعد فضایی (بعد عمودی) شامل بازار، محصول، تکنولوژی، برنامه‌های R&D و منابع است. در این بعد تلاش بر آن است تا لایه های مختلف حوزه علم و تکنولوژی در یک نقشه جامع در کنار یکدیگر دیده شوند و ارتباط بین آنها درک شود و در بعد زمانی (بعد افقی)، تکامل توان‌مندی‌های لایه های مختلف در طول زمان و در راستای اهداف مورد نظر نشان داده میشود.

نگاشت علم و فناوری

نگاشت علم و فناوری از کاراترین ابزارهای پايش تحولات علم و فناوری است، كه به‌طور روزافزونی در سطح دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتی، در میان صنايع گوناگون يا در سطح كلان و ملی برای حمايت و تسهيل برنامه‌ريزی های بلندمدت و تحقق اهداف راهبردی تحقيق و توسعه مورد استفاده قرار می گيرد.

داده کاوی

داده‌کاوی پل ارتباطی میان علم آمار، علم کامپیوتر، هوش مصنوعی، الگوشناسی، فراگیری ماشین و بازنمایی بصری داده است كه فرآیندهایی را جهت شناسایی الگوها و مدل‌های صحیح، جدید و به صورت بالقوه مفید، در حجم وسیعی از داده به‌كار می‌گیرد. این روش امروزه كاربردهای بسیار وسیعی در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت ارتباطات، بیمه، بانك‌داری، علوم زیستی و پزشكی پیدا كرده است.