اندیشگاه آتی‌نگار

داده کاوی

داده‌کاوی پل ارتباطی میان علم آمار، علم کامپیوتر، هوش مصنوعی، الگوشناسی، فراگیری ماشین و بازنمایی بصری داده است كه فرآیندهایی را جهت شناسایی الگوها و مدل‌های صحیح، جدید و به صورت بالقوه مفید، در حجم وسیعی از داده به‌كار می‌گیرد. این روش امروزه كاربردهای بسیار وسیعی در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت ارتباطات، بیمه، بانك‌داری، علوم زیستی و پزشكی پیدا كرده است.

یکی از نمونه های بارز داده کاوی را می توان در فروشگاه های زنجیره ای مشاهده نمود، که در آن سعی می‌شود ارتباط محصولات مختلف هنگام خرید مشتریان مشخص گردد. فروشگاه های زنجیره ای مشتاقند بدانند که چه محصولاتی با یکدیگر به فروش می‌روند. برای مثال طی یک عملـیات داده‌کاوی بر روی حجـم عظیمـی از داده های فروش در یـک فروشـگاه زنجیره ای در آمریکای شمالی، مشخص گردید که مشتریانی که تلویزیون خریداری می‌کنند، غالبا گلدان کریستالی نیز می‌خرند. به‌روشنی این مطلب قابل درک است که این نوع استفاده از داده‌کاوی می‌تواند فروشگاه ها را در برگزاری هوشمندانه فستیوال های فروش و نحوه ارائه اجناس به مشتریان یاری رساند.

از دیگر زمینه های به کارگیری داده کاوی، استفاده بیمارستان ها و کارخانه های داروسازی جهت کشف الگوها و مدل های ناشناخته تاثیر داروها بر بیماری های مختلف و نیز بر بیماران گروه های سنی مختلف می باشد. استفاده از داده کاوی در زمینه های مالی و بانکداری به شناخت مشتریان پر خطر و سودجو بر اساس معیارهایی از جمله سن، درآمد، وضعیت سکونت، تحصیلات، شغل و غیره می انجامد.

شایان ذكر است كه داده کاوی به صورت یک محصول قابل خریداری نمی باشد، بلکه یک رشته علمی و فرآیندی است که بایستی به صورت یک پروژه پیاده سازی شود.